Det finns en hätsk debatt om skolan även detta år. Det brukar komma ganska regelbundet i media, och handlar i allmänhet om strukturen på den utbildning som finns att tillgå. För en tid sedan gällde det outbildade lärare och i nuläget gäller det yrkesprogram utan kärnämnen. Oavsett var man står i denna debatt finns en hel del intressant fakta som kan tas med i beräkningarna även om så inte alltid görs. När jag började sätta mig in i hur utbildning och skolgång ser ut, kom jag fram till att yrkesprogrammen fyller en viss funktion. Dock är jag skeptisk till huruvida detta alternativ kommer gynna de som står i färd att välja utbildning. Har man inte fått en grundläggande skolgång kan det vara svårt att byta riktning längre fram. Den som har möjlighet att söka in på högskolor har en stor fördel när det gäller att byta yrkesfokus senare i livet då vidareutbildningar ligger klart närmare än om man först skall gå i kompletterande skola för att få möjlighet att söka in till högskola och universitet.

Jag vet inte om jag är den som är bäst föredöme för de som står i färd att välja utbildning, men jag tror att det finns en viss poäng med att hålla alla alternativ öppna och möjliga. Förvisso skall man inte heller glömma att det finns en hel del möjligheter även för den som inte har en utbildning av något slag. Det kanske är så enkelt som att man verkligen skall bestämma sig. Sedan kanske det går vägen oavsett utbildning eller ej.